WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 KHỐI THCS ( Cập nhật ngày 24/11/2015)
KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 8

KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 8

Ngày 12/28/2016 9:03:14 AM

Nhằm phát hiện học sinh giỏi bộ môn , tạo nguồn cho công tác tuyển chọn và bồi dưỡng Đội tuyển học sinh dự thi Học sinh giỏi...

Xem chi tiết
KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 6,7,8,10,11 NĂM HỌC 2012 – 2013

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 6,7,8,10,11 NĂM HỌC 2012 – 2013

Ngày 12/28/2016 8:56:05 AM

hằm phát hiện học sinh giỏi bộ môn, tạo nguồn cho công tác tuyển chọn và bồi dưỡng Đội tuyển học sinh dự thi Học sinh Giỏi...

Xem chi tiết
KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 6,7 (2011-2012)

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 6,7 (2011-2012)

Ngày 12/28/2016 8:50:58 AM

Nhằm phát hiện học sinh giỏi bộ môn, tạo nguồn cho công tác tuyển chọn và bồi dưỡn. Đội tuyển học sinh dự thi Học sinh giỏi...

Xem chi tiết
Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động

Ngày 12/1/2016 8:59:47 AM

Hết ngày 30/11/2016, Cục Công nghệ thông tin sẽ khóa tài khoản của các đơn vị đã nhập liệu trong đợt 2 để phục vụ cho các...

Xem chi tiết