WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> CÔNG VĂN ĐẾN

Công văn 11185/GDTH hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
Công văn 4668 triển khai mô hình trường học mới Việt Nam cấp THCS từ năm học 2015-2016

Công văn 4668 triển khai mô hình trường học mới Việt Nam cấp THCS từ năm học 2015-2016

Ngày 12/28/2016 9:49:46 AM

Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo...

Xem chi tiết
Tập huấn tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học, kĩ thuật.

Tập huấn tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học, kĩ thuật.

Ngày 12/28/2016 9:48:09 AM

Tập huấn tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học, kĩ thuật. (Kèm theo Công văn số 1105/SGDĐT-GDTrH, ngày  29  tháng 9 năm...

Xem chi tiết
Quản lý điểm

Quản lý điểm

Ngày 11/30/2016 3:44:03 PM

Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...

Xem chi tiết