WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> CÔNG VĂN ĐI

Công văn 166 về nề nếp chuyên môn
VĂN THƯ LƯU TRỮ VỚI CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ ĐỂ VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS ĐẠT KĐCLGD CẤP ĐỘ 2

VĂN THƯ LƯU TRỮ VỚI CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ ĐỂ VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS ĐẠT KĐCLGD CẤP ĐỘ 2

Ngày 12/28/2016 10:32:12 AM

Xây dựng trường Trung học cơ sở Diễn Mỹ đạt KĐCLGD cấp độ 2 theo công văn Số: 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11 năm 2012 về...

Xem chi tiết
Quy định về trách nhiện, quyền hạn của nhân viên Văn thư trường THCS Đồng Tân

Quy định về trách nhiện, quyền hạn của nhân viên Văn thư trường THCS Đồng Tân

Ngày 12/28/2016 10:30:27 AM

Nhiệm vụ quyền hạn của Văn thư lưu trữ trường học - Quy định về trách nhiện, quyền hạn của nhân viên Văn thư trường THCS

Xem chi tiết
Tờ trình

Tờ trình

Ngày 11/22/2016 2:45:43 PM

- Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...

Xem chi tiết
V/V THỰC HIỆN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP, ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

V/V THỰC HIỆN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP, ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

Ngày 11/22/2016 10:58:56 AM

THỰC HIỆN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP, ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

Xem chi tiết