WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> HỖ TRỢ ĐỔI MỚI

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học
Kế hoạch đổi mới PPDH, KTĐG 2015-2016

Kế hoạch đổi mới PPDH, KTĐG 2015-2016

Ngày 12/28/2016 9:15:04 AM

Căn cứ Công văn 955/SGD ĐT- GDTrH  ngày 04/9/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giaó dục THPT năm học 2015-2016;  Công văn 950/SGD...

Xem chi tiết
KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PPDH NĂM 2015-2016

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PPDH NĂM 2015-2016

Ngày 12/28/2016 9:13:17 AM

Thực hiện Công văn số 1027/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2015 về việc “Kế hoạch chỉ đạo thực hiện đổi mới PPDH học năm học 2015-2016”...

Xem chi tiết
KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - CỦA TỔ KHTN

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - CỦA TỔ KHTN

Ngày 12/28/2016 9:10:21 AM

Căn cứ quyết định số 1871/QĐ- UBND  ngày 14 tháng 8 năm 2015 của UBND Thành phố Hải và ban hành kế hoạch thời gian năm học...

Xem chi tiết