WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> HỖ TRỢ ĐỔI MỚI >> Chi tiết

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - CỦA TỔ KHTN

Ngày đăng: 12/28/2016 9:10:21 AM

 
 

TRƯỜNG THCS TÂN PHONG

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

   TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

   Số:     /KH- TKHTN                                                                Tân Phong, ngày 20 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

Đổi mới phương pháp dạy học năm học 2015 - 2016

 

Căn cứ quyết định số 1871/QĐ- UBND  ngày 14 tháng 8 năm 2015 của UBND Thành phố Hải và ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục phổ thông.

 Căn cứ vào Công văn số 956/SGDĐT- GDTrH ngày 04 tháng 09 năm 2015 của Sở Giáo dục- Đào tạo Hải Phòng về nhiệm vụ năm học 2015-2016;

Căn cứ nhiệm vụ năm học của PGD Huyện Kiến Thụy năm học 2015 – 2016. Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của trường THCS Tân Phong

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động lớn của ngành, các phong trào thi đua  bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của mỗi đơn vị, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường.

  2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thống trong dạy và học.

3. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đi giày converse, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đánh và của xã hội.

II. MỤC ĐÍCH KẾ HOẠCH

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên tổ khoa học tự nhiên, sử dụng có hiệu quả các kỹ thuật dạy học, đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT trong soạn bài và trong giảng dạy. Kết hợp với phương pháp dạy học truyền thống, Chú trọng“Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”.

 - Kế hoạch chỉ đạo hoạt động, sinh hoạt chuyên môn nhằm giúp GV thực hiện đúng các quy định về chuyên môn theo yêu cầu của  PGD – ĐT Kiến Thụy.

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động, sinh hoạt chuyên môn giúp giáo viên thực hiện một cách đồng  bộ, thống nhất với kế hoạch chung của nhà trường trong năm học.

- Thông qua kế hoạch chỉ đạo hoạt động, sinh hoạt chuyên môn giúp ban giám hiệu nhà trường  kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các hoạt động tổ, nhóm chuyên môn, của các giáo viên. Đây là cơ sở để đánh giá thi đua của các giáo viên.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016

1. Đội ngũ và tư tưởng chính trị.

- Tổ có 07 đồng chí trong đó có 05 đồng chí có trình độ đại học.

- Khuyến khích giáo viên tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt về khả năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy, kỹ năng sử dụng các thiết bị giảng dạy khác. Nắm bắt kịp thời những thông tin mới về tri thức trong chương trình, sách giáo khoa. Nắm chắc lý luận về đổi mới phương pháp dạy học “Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”.Tăng cường dự giờ thăm lớp để rút kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học.

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, soạn giảng giáo án điện tử trong năm học do ngành, nhà trường tổ chức.

- Viết sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”.

2. Hoạt động chuyên môn:

- Đầu năm học mỗi giáo viên đều tham gia xây dựng “ chương trình nhà trường” ở các môn mình tham gia giảng dạy.

- Đầu năm tổ đưa ra kế hoạch hoạt động cho cả năm học và phân công cụ thể công việc cho từng giáo viên trong tổ.

- Mỗi giáo viên có cách nhìn đúng đắn và thực hiện nghiêm túc trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, lấy học sinh làm trung tâm

- Tổ chuyên môn  trực tiếp quán triệt đến tận mỗi giáo viên: Tăng cường dạy học phát huy vai trò chủ động sáng tạo của học sinh. Thực hiện đổi mới gắn với khai thác, sử dụng các thiết bị trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng từng bộ môn. Đi đôi truyền thụ kiến thức bộ môn cần chú trọng  giảng dạy tích hợp kiến thức

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra và công tác sử dụng thiết bị dạy học.

- Chỉ đạo cho mỗi giáo viên  khai thác và sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ một cách có hiệu quả việc dạy học theo phương pháp mới, sử dụng các phần mềm dạy học và sáng tạo các phần mềm dạy học phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh của nhà trường.

- Trong năm học tham mưu cho nhà trường mở các đợt tập huấn về công nghệ thông tin cho giáo viên toàn trường (kĩ thuật soạn một bài giảng điện tử, các phần mềm hỗ trợ công tác soạn giảng, vào trang “ Trường học kết nối”).

- Thường xuyên kiểm tra về quy chế chuyên môn như: soạn, giảng, chấm, trả, đặc biệt là việc sử dụng đồ dùng trong tiết học.

- Năng lực nhận thức của học sinh cũng là vấn đề quyết định tới quá trình đổi mới PPDH. Vì vậy ngay từ đầu năm học cùng với nhà trường tiến hành khảo sát chất lượng học sinh, tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ tháng 9/2015.

- Tiến hành ôn thi vào lớp 10 cho học sinh lớp 9 từ đầu tháng 5/2016 theo hướng bám chương trình chuẩn, đảm bảo đủ thời lượng, chất lượng nhằm duy trì và nâng cao tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10. Phấn đấu không có điểm liệt

3. Tổ chức thao giảng

- Ngoài các chuyên đề, tổ chỉ đạo giáo viên dự giờ đúc rút kinh nghiệm giảng dạy theo hướng Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”.

- Mỗi đợt thi đua tổ phát động mỗi đồng chí giáo viên đăng kí ít nhất một tiết dạy tốt.

- Tổ chú trọng tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường và chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học vào trong Hội thi để động viên khuyến khích phong trào, đúc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo chuyên môn thực hiện chương trình và đổi mới phương pháp dạy học.

- Tích cực tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi do Phòng Giáo Dục tổ chức.

- Tích cực tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi do Sở Giáo Dục và Đào tạo Hải phòng tổ chức.

4. Đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận đông “Nói không với tiêu cực trong thi cử” tiến tới đánh giá đúng thực chất chất lượng học tập của học sinh. Tổ có những biện pháp quản lý tổ chức ra đề, coi và chấm thi nghiêm túc, khách quan, công bằng và chính xác.

- Hình thức kiểm tra, đánh giá: Sử dụng linh hoạt hiệu quả hai hình thức kiểm tra tự luận và trắc nghiệm khách quan.

- Tiến hành thi học kỳ theo đề chung của Sở, Phòng Giáo Dục.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch và các hình thức kiểm tra: phối hợp kiểm tra viết với kiểm tra thực hành, kết hợp kiểm tra tự luận với kiểm tra trắc nghiệm. Đổi mới cách ra đề theo hướng người học phải hiểu bài biết vận dụng kiến thức vào trong bài làm. hạn chế lối học vẹt, ghi nhớ máy móc..

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên định kỳ. Tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm mà nòng cốt là ở các tổ chuyên môn.

6. Đánh giá giáo viên, tổng kết đổi mới PPDH

- Thực hiện đánh giá giáo viên một cách nghiêm túc, khách quan cuối học kỳ và năm học chú trong đánh giá việc thực hiện đổi mới PPDH.

- Cuối mỗi học kỳ, tổ chuyên môn sẽ tổ chức sơ kết nhằm đúc rút kinh nghiệm đồng thời có sự chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch đổi mới PPDH thích hợp.

- Cuối năm học, tổ chức tổng kết việc đổi mới phương pháp dạy học, tìm ra những nguyên nhân, những bài học trong quá trình thực hiện ĐMPPDH để có hướng bổ sung cho kế hoạch năm học sau.

Trên đây là kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học của tổ khoa học tự nhiên trường THCS Tân Phong năm học 2015 - 2016, kế hoạch là sự định hướng cho giáo viên trong việc thực hiện đổi mới PPDH, là cơ sở để  mỗi thành viên trong tổ chuyên môn đề ra các chỉ tiêu và triển khai thực hiện, là căn cứ để tổ đánh giá đúng thực chất quá trình đổi mới PPDH hàng năm.