WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> HỖ TRỢ ĐỔI MỚI >> Chi tiết

Kế hoạch đổi mới PPDH, KTĐG 2015-2016

Ngày đăng: 12/28/2016 9:15:04 AM

 

TRƯỜNG THPT QUỐC TUẤN

TỔ: SỬ- ĐỊA- GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

   

 

KẾ HOẠCH

Đổi mới  phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng

 phát triển năng lực học sinh, năm học 2015-2016

- Căn cứ Công văn 955/SGD ĐT- GDTrH  ngày 04/9/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giaó dục THPT năm học 2015-2016;  Công văn 950/SGD ĐT- GDTrH  ngày 04/ 9/2015 về việc hướng dẫn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển nănglực học sinh; Công văn 951/SGD ĐT- TrH ngày 04 tháng 9 năm 2015 về việc hướng dẫn thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá; Công văn 952/SGD ĐT-TrH về việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng;

- Căn cứ vào  Kếhoạch số 18/KH-THPTQT ngày 1 tháng 10 năm 2015 về việc thực hiện nhiệm vụ nămhọc của Trường THPT Quốc Tuấn ;

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công;

Tổ Sử- Địa- GDCD xây dựng Kế hoạch đổi mới phương phápdạy học và đổi mới kiểm tra đánh theo hướng phát triển năng lực học sinh nhưsau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1 Đổi mới phương pháp dạy học

-Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học về đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học; phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học. Từng bước chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung sang dạy học tiếp cận năng lực, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Giúp học sinh phát triển các năng lực xã hội thông qua các hoạt động nhóm, đổi mới quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Khắc phục lối dạy học truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc, học sinh được tham gia học tập tích cực, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, các hoạt động thực tế, trải nghiệm sáng tạo.

- Giúp học sinh phát triển toàn diện, có năng lực để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, trở thành những công dân tốt đáp ứng nhu cầu và thực hiện tốt nhiệm vụ trong xu thế phát triển chung của đất nước và trên thế giới.

1.2. Đổi mới kiểm tra đánh giá

Làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được về các mục tiêu dạy học, tình trạng kiến thức, kĩ năng, kỉ xão, thái độ của học sinh so với yêu cầu của chương trình; phát hiện những sai sót và nguyên nhân dẫn tới những sai sót đó, giúp học sinh điều chỉnh hoạt động học tập của mình.

- Công khai hóa các nhận định về năng lực, kết quả học tập củamỗi em học sinh và cả tập thể lớp, tạo cơ hội cho các em có kĩ năng tự đánh giá, giúp các em nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích động viên và thúcđẩy việc học tập ngày một tốt hơn.

- Giúp giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh,điểm yếu của mình, tự điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy, phấn đấu khôngngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.Thúc đẩy  giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy theođịnh hướng hình thành và phát triển năng lực học sinh.

2. Yêu cầu

2.1 Đối với giáo viên

- Soạn giáo án, thiết kế các hoạt động của thầyvà trò theo hướng phát triển năng lực học sinh, hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩnăng tự học, tự nghiên cứu bài học.

- Nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện các văn bảnchỉ đạo của ngành, Sở GD&ĐT, bộ môn, xây dựng kế hoạch phù hợp.

- Tích cực bồi dưỡng trau dồi kiến thức chuyênmôn, nghiệp vụ và kĩ năng sư phạm đáp ứng cho nhu cầu dạy học theo tinh thầnđổi mới.

 2.2 Đối với học sinh

- Nghiêm túc thực hiện những định hướng, hướngdẫn của giáo viên.

- Tích cực nâng cao năng lực, thông qua việc tựhọc tự nghiên cứu tư liệu.

 II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂMHỌC 2015-2016

 1. Đổi mớiphương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học

  1.1. Chỉ tiêu:

- 100 %  GV trong tổ đều nắm vững kế hoạch chủ trương đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giátheo hướng phát triển năng lực của học sinh. 100% các tiết giáo án được soạntheo tinh thần đổi mới của Bộ GD& ĐT, theo đặc trưng môn học.

-100% các tiếthọc đều áp dụng phương pháp kĩ thuật dạy học mới nhằm phát huy tính tích cựcchủ động, phát huy năng lực của học sinh.

- 100% giáoviên tham gia sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn qua mạng thông qua trường học kếtnối. Tích cực thảo luận, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm dạy học

-  100% giáo viên dạy học theo chủ đề môn học ( ít nhất6 chủ đề trong năm học), dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn.100% giáo viêntrong tổ sử dụng được thành thạo CNTT, bài giảng điện tử,

-100% giáo viên đều tham gia và thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằmphát huy năng lực người học.

 1.2. Giải pháp

-  Các nhóm chuyên môn nghiên cứucác văn bản chỉ đạo, tài liệu sách bộ môn hướng dẫn thực hiện kế hoạch giảngdạy, phân phói chương trình. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đổi mớiphương pháp dạy học,  đổi mới kiểm trađánh giá.

- Cùng với nhóm chuyên môn xây dựng các chủ đề dạy học : chủ đề tíchhợp/lồng ghép các vấn đề hiện đại vào nội dung của môn học; chủ đề tích hợpliên môn; chủ đề dạy học theo môn học, xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệmsáng tạo.

- Tổ chức các hoạt động dạy học lồng ghép nội dung giáo dục môi trường;chủ quyền biên giới, biển đảo và giáo dục địa phương theo địa chỉ đã thống nhấttrong tổ/nhóm

- Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng để xác định các phương pháp kĩ thuậtdạy học, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng tiết dạy

- Giáodục học sinh ý thức tự học, phương pháp tự học kết hợp với tài liệu phù hợp vớichủ đề. Thường xuyên kiểm tra và định hướng kết quả hoạt động tự học.

- Tích cực dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Tham gia tíchcực các Hội thảo cấp trường, cấp cụm và cấp thành phố về đổi mới  phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánhgiá theo hướng phát triển năng lực của học sinh

- Tích cực tham gia các hoạt động đổi mới PPDH trên "trường học kếtnối"

 2. Thiết kế sản phẩm đổi mới phương pháp dạy học

 2.1Chỉ tiêu :

-Thiết kế 5 sản phẩm đổi mới phương pháp dạy học /năm

+Sản phẩm 1 : Dạy học theo chủ đề, mỗi nhóm 6 chủ đề/ năm.

+Sản phẩm 2 : Dạy học tích hợp theo chủ đề biến đổi khí hậu.

+Sản phẩm 3: Viết các bài thu hoạch sau hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

2.2.Giải pháp

- Xây dựng kế hoạch bám sát nội dung chương trình của bộ môn, của nhàtrường, phổ biến với các Gv trong tổ nhóm.

- Các tổ nhóm chuyên môn thảo luận, thống nhất nội dung , đăng kí tênsản phẩm,

cáchthức tiến hành, thời gian hoàn thành sản phẩm.

- Soạn giáo án theo hướng phát triển năng lực học sinh,  phân công công việc cho các nhóm học sinh,hướng dẫn học sinh hoàn thành sản phẩm, dạy thể nghiệm để đồng nghiệp đóng gópý kiến

- Rút kinh nghiệm từ góp ý của đồng nghiệp, hoàn thiện sản phẩm

- Đưa sản phẩm lên trường học kết nối.

- Phối hợp với GVCN, các tổ chức khác trong nhà trường để thực hiện vàhoàn thành sản phẩm.

3. Đổi mới kiểm tra đánh giá

 3.1. Chỉ tiêu

- 100% các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên đều xây dựng ma trận đề kiểmtra bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng quy định trong chương trình

- Xây dựng ngân hàng đề với các câu hỏi kiểm tra đánh giá đa dạng, nhiềucâu hỏi mở đánh giá được năng lực học sinh

- 100% các bài kiểm tra sử dụng từ ngân hàng đề.

 3.2. Giải pháp

- Thống nhất ma trận đề kiểm tra 45 phút trong tổ, nhóm chuyên môn

- Đổi mới các hình thức kiểm tra đánh giá để hướng tới sự phát triểnnăng lực của học sinh, coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháphọc tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình họctập

- Chú ý quan sát, hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động học tập,rèn luyện của các em để góp ý, điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng,hiệu quả hoạt động, rèn luyện của học sinh

- Hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực củamình

- Nhận xét trong các bài kiểm tra của học sinh

- Chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh, đánh giá cả quátrình : đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăngcường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án, bài thuyết trình...

- Tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với các vấn đề kinh tế, chính trị,xã hội, khuyến khích học sinh bày tỏ chính kiến của mình; giúp các em hiểu sâuvề quê hương đất nước.

III- KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tháng

Giáo viên thực hiện

Nội dung

9

Cả tổ

-Nghiên cứu các VB chỉ đạo về ĐMPPDH và KTĐG theo hướng phát triển năng lực học sinh.

-Hoàn thành các kế hoạch giảng dạy, kế hoạch cá nhân, kế hoạch kiểm tra đánh giá, kế hoạch sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học.

-Thống nhất và hoàn thành quĩ đề kiểm tra

Nhóm Sử

-Dạy học theo chủ đề tích hợp: Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa

10

Cả tổ

-Rà soát và điều chỉnh chương trình môn học theo hướng phát triển năng lực của học sinh

Nhóm Sử

Dạy học theo chủ đề tích hợp: Nguyễn Ái Quốc và quá trình tìm đường cứu nước.

Nhóm Địa

Dạy học theo chủ đề tích hợp: Địa lí tự nhiên Việt Nam

Cả tổ

 Sinh hoạt tổ, nhóm CM qua mạng dựa trên phân tích các hoạt độngcủa học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Thực hiện đưa bải giảng dạy học theo chủ đề lên trường học kết nối

Nhóm Địa

Thực hiện trải nghiệm sáng tạo: Tham quan núi Voi trên đại bàn huyện An Lão

 

 

Cả tổ

-Sinh hoạt tổ, nhóm CM qua mạng dựa trên phân tích các hoạt độngcủa học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

-Thực hiện đưa bải giảng dạy học theo chủ đề lên trường học kết nối

   11

 

 

 

Đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG dựa trên phân tích hoạt động của học sinh.

Nhóm GDCD

Thực hiện hoạt động trải nghiệm: Tham quan học tập quy trình sản xuất áo mưa và cặp sách của công ty Thủ Đô Vàng

Nhóm Địa

 Dạy học theo chủ đề tích hợp: Địa lí cư dân Đại Cương

Nhóm GDCD

Dạy học theo chủ đề tích hợp: An toàn giao thông

 

Dạy học theo chủ đề tích hợp: Bảo vệ môi trường

     12

Đ.c Lan (Địa)

Đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG dựa trên phân tích hoạt động của học sinh.

Đc Cường

Đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG dựa trên phân tích hoạt động của học sinh.

Cả tổ

Sinh hoạt tổ, nhóm CM qua mạng dựa trên phân tích các hoạt động của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Nhóm sử

Dạy học theo chủ đề tích hợp:   Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến thắng Điện Biên Phủ

   

Nhóm GDCD

Dạy học theo chủ đề tích hợp: Ngoại khóa về kĩ năng sống.

Nhóm Địa

Dạy học theo chủ đề tích hợp: Địa lí dân cư Việt Nam.

Nhóm Lịch sử

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Thăm doanh trại QĐNDVN- Trung đoàn 679

1

Tổ CM

Sinh hoạt tổ, nhóm CM qua mạng dựa trên phân tích các hoạt động của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Đ.c Dung

Đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG theo hướng phát triển năng lực của học sinh

Cả tổ

Dạy học theo chủ đề tích hợp: 

Nhóm Sử

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Thăm di tích đền nhà Mạc (Kiến Thụy)

2

Đc Mai

Đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG theo hướng phát triển năng lực của học sinh

Cả tổ

Sinh hoạt tổ, nhóm CM qua mạng dựa trên phân tích các hoạt động của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

 

Dạy học theo chủ đề tích hợp: 

3

Cả tổ

Dạy học theo chủ đề tích hợp: 

Đ.C Liên

Đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG theo hướng phát triển năng lực của học sinh

Cả tổ

Sinh hoạt tổ, nhóm CM qua mạng dựa trên phân tích các hoạt động của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

4

Giáo viên

Dạy học theo chủ đề tích hợp: 

 

Đ.c Vân

Đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG theo hướng phát triển năng lực của học sinh

Cả tổ

Sinh hoạt tổ, nhóm CM qua mạng dựa trên phân tích các hoạt động của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

5

Đc Hà

Đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

Giáo viên

Dạy học theo chủ đề tích hợp

Cả tổ

Sinh hoạt tổ, nhóm CM qua mạng dựa trên phân tích các hoạt động của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

                 Trên đây là kế hoạch đổi mớiphương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổSử -Địa- GDCD nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015- 2016.

                                                                                            Anlão, ngày 5 tháng 11 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

                    TỔ CHUYÊN MÔN