WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> HỖ TRỢ ĐỔI MỚI >> Chi tiết

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PPDH NĂM 2015-2016

Ngày đăng: 12/28/2016 9:13:17 AM

PHÒNG GD&ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THCS THỊ CẦU

 

Số: ...../KH-THCSTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Thị Cầu, ngày 8  tháng 10  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NĂM HỌC 2015-2016

                                      

Thực hiện Công văn số 1027/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2015 về việc “Kế hoạch chỉ đạo thực hiện đổi mới PPDH học năm học 2015-2016” của Sở GDĐT Bắc Ninh; với nhiệm vụ trọng tâm của năm học: “Đổi mới  phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học”;

Đơn vị trường THCS Thị Cầu triển khai cụ thể kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học năm học 2015-2016 như sau:

A.     Đặc điểm tình hình của đơn vị.

            - Tổng số lớp: 18, tổng số học sinh: 650

            - Tổng số cán bộ giáo viên: 42, giáo viên trực tiếp giảng dạy: 37 (Tỉ lệ giáo viên/lớp: 2.05). 100% giáo viên đạt chuẩn trở lên. 34/37 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn = 91.9%

            - Tổng diện tích trường: 4360m2

- Tổng số phòng học thông thường: 18

            - Tổng số phòng học bộ môn: 8

            - Tổng số phòng chức năng: 10

            - Tổng số sách trong thư viện: 4359 quyển

            - Tổng số bàn ghế học sinh: 430 (Chất lượng tốt: 30%,  Khá: 40%, Trung bình: 30%)

            - Tổng số máy tính: 61 (56 máy tính dùng trong giảng dạy)

            - Tổng số máy chiếu: 21

            - Trường học vệ sinh sạch đẹp, đảm bảo đầy đủ ánh sáng. Nhà đa năng được sử dụng cho giáo dục thể chất cho học sinh đeo giày adidas prophere. Sân trường có cây bóng mát, đủ chỗ cho học sinh chơi và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

            - Trường được kiểm tra công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 tháng 12 năm 2014

            - Trường được xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền.

      B. Kế hoạch triển khai các hoạt động đổi mới PPDH và hình thức tổ chức dạy học.

      1. Về công tác chỉ đạo tại cơ sở:

      - Ban giám hiệu tổ chức cho các nhóm chuyên môn học tập và nghiên cứu nắm chắc Nội dung, giải pháp, nguyên tắc đổi mới PPDH theo Kế hoạch số 1087/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh; Công văn số 1027/SGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh; Công văn số 1053/SGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh .

      - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thực hiện đổi mới PPDH, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên (Thời điểm thực hiện tại đơn vị: ngày 5/10/2015).

2. Tổ/nhóm chuyên môn xây dựng Kế hoạch dạy học phù hợp với từng lớp đối tượng học sinh, phê duyệt kế hoạch cho giáo viên xong ngày 14/9/2015

Tổng hợp kết quả phê duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên tại đơn vị:

TT

Họ và tên GV

Phân công giảng dạy

Số kế hoạch được HT phê duyệt

Ghi chú

1

Trần Thị Tuyết

Hóa 9ABCD, Công nghệ 9ABCD

1

 

2

Nguyễn Thúy Vân

Toán 6B,D,E

1

 

3

Hạ Thị Thanh Hương

Toán 9B,C, Toán 6A

1

 

4

Đặng Thị Thúy

Địa 6ABCDE, Địa 7ABCDE

2

 

 

Tổng số

 

5

 

3. Tổ/nhóm chuyên môn xây dựng Chuyên đề dạy học phù hợp với từng lớp đối tượng học sinh theo tinh thần điểm 2, mục C của Kế hoạch chỉ đạo của Sở, phê duyệt kế hoạch. (Thời điểm hoàn thành: ngày 5/10/2015)

Tổng hợp kết quả phê duyệt Chuyên đề dạy học của giáo viên tại trường (Có danh sách kèm theo)

4. Phân công thực hiện dự giờ phân tích rút kinh nghiệm theo hướng đổi mới PPDH, KTĐG và nghiên cứu bài học ít nhất 3 lần/năm đối với môn Toán, Văn, Anh; 2 lần/năm với các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa; 1 lần/năm với các môn còn lại;nộp kết quả lên diễn đàn qua mạng. (Có danh sách kèm theo)

5. Phân công thực hiện đổi mới hình thức tổ chức dạy học. (Có danh sách kèm theo)

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện đổi mới PPDH  của nhà trường (xong trước 7/10/2015).

- Tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn học tập, nghiên cứu và nắm chắc Nội dung, Giải pháp, Nguyên tắc đổi mới PPDH trong Kế hoạch số 1087/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2014 của Sở.

- Cấp tài khoản cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên và học sinh (xong trước 20/10/2015). Theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện của giáo viên theo định kỳ hàng tháng.

- Tổ chức cho các nhóm chuyên môn thực hiện đổi mới soạn giáo án, xây dựng và thực hiện tiến trình dạy học; dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm bài học theo xu hướng đổi mới (4 nội dung, 12 tiêu chí).

- Chỉ đạo cho mỗi môn xây dựng và thực hiện dạy, rút kinh nghiệm tối thiểu 01 chuyên đề dạy học/học kì. Thực hiện dự giờ phân tích rút kinh nghiệm theo hướngđổi mới PPDH, KTĐG và nghiên cứu bài học ít nhất 3 lần/năm học (đối với các môn Toán, Văn, Tiếng Anh) 2 lần/năm (đối với các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa) và 1 lần/năm học với các môn còn lại, nộp kết quả lên diễn đàn qua mạng.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo từng học kì.

     2. Đối với Tổ/nhóm chuyên môn

      - Phân công giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn về đổi mới PPDH. Quán triệt nghiêm túc các nội dung và yêu cầu của đổi mới PPDH, KTĐG theo kế hoạch của đơn vị và cấp trên.

      - Tổ chức cho Tổ/nhóm chuyên môn sinh hoạt đủ thời lượng tối thiểu theo quy định của Điều lệ trường trung học (2 tuần/lần); phát huy hiệu quả của đội ngũ giáo viên cốt cán trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ.

      - Triển khai sinh hoạt Tổ/nhóm chuyên môn theo hướng "nghiên cứu bài học" với định mức tối thiểu theo Kế hoạch này.

      - Tổ chức triển khai áp dụng phương pháp "bàn tay nặn bột" ít nhất 2 lần/năm học (có thể tích hợp theo hướng nghiên cứu bài học).

       - Tổ chức giao lưu, sinh hoạt chuyên môn cụm thiết thực, hiệu quả, đổi mới. Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo những tiết dạy điển hình về đổi mới PPDH để xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm thiết thực.

       - Đôn đốc giáo viên trong trường, trong cụm thực hiện tham gia diễn đàn hiệu quả, nghiêm túc, thiết thực.

       5. Đối với giáo viên

       - Nắm vững nội dung, chương trình và các nguyên tắc đổi mới PPDH; thực hiện xây dựng Kế hoạch dạy học tổng thể phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình, Kế hoạch sử dụng TBDH và CSVC trong các tiết dạy; lựa chọn PPDH hiệu quả; hướng dẫn học sinh về phương pháp học tập và biết cách tự học, phát triển năng lực bản thân, tự đánh giá kết quả và tham gia đánh giá lẫn nhau.

       - Thực hiện xây dựng các chuyên đề dạy học theo phân công của Tổ/nhóm chuyên môn.

  - Thực hiện cấp và quản lý tài khoản cho học sinh khi Hiệu trưởng uỷ quyền; hướng dẫn học sinh tích cực tham gia các diễn đàn mạng, khai thác có chọn lọc kho tài liệu trên diễn đàn.

- Tích cực tham gia diễn đàn mạng để trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Tổ/nhóm và đơn vị.

 

Nơi nhận:                                              

Phòng GD&ĐT Bắc Ninh (3 bản) (b/c);

- Ban giám hiệu                                              

- Tổ chuyên môn

- Lưu: VT.                                           

HIỆU TRƯỞNG