WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> CÁC LOẠI KẾ HOẠCH >> Chi tiết

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 6,7 (2011-2012)

Ngày đăng: 12/28/2016 8:50:58 AM

 

 
 
 
 
 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG TH THỰC HÀNH SÀI GÒN                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

       
   
 
 
 

 

KẾ HOẠCH  THI  HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 6,7

NĂM HỌC  2011 – 2012

–¶&¶—

Nhằm phát hiện học sinh giỏi bộ môn, tạo nguồn cho công tác tuyển chọn và bồi dưỡn

 Đội tuyển học sinh dự thi Học sinh giỏi các cấp  ,  trường Trung học Thực Hành Sài Gòn

 đề ra kế hoạch THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN cho học sinh khối 6,7  như sau :

·     Lịch thi  :

THỨ

HAI

BA

NGÀY

7/5/2012

8/5/2012

9/5/2012

CHIỀU

NGỮ VĂN 120’

13g30 – 15g30

 

VẬT LÝ 60’

16G00 – 17g00

TOÁN  120’

13g30 – 15g30

 

NGOẠI NGỮ 60’

(ANH – PHÁP)

16G00 – 17g00

SINH HỌC  60’

13g30 – 14g30

LỊCH SỬ  60’

15g00 – 16g00

ĐỊA LÝ  60’

16g30 – 17g30

HỌC SINH CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI TRƯỚC GIỜ THI 30 PHÚT

·      Nội dung thi :          +   Chương trình bộ môn được học ở lớp 6,7.

·      Đối tượng :             +   Học sinh khối 6,7 trường TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN.

+   Học lực học kỳ I: Khá – Giỏi

·      Học sinh đăng ký  theo đơn vị lớp  ( đăng ký theo mẫu)

·      4/5/2012        Niêm yết danh sách phòng thi.

·      17/5/2012      Công bố kết quả.

+     Danh sách học sinh được chọn vào lớp bồi dưỡng HSG.

+   Danh sách học sinh được công nhận Giỏi bộ môn.

·      21/5/2012      15g00 – 15g30 Họp mặt HSG bộ môn thông báo kế hoạch học bồi dưỡng.