WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> ĐỀ THI CÁC LOẠI >> Chi tiết

LỊCH THI HỌC KỲ I (2013 – 2014)

Ngày đăng: 12/28/2016 9:31:57 AM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN 

LỊCH THI HỌC KỲ I (2013 – 2014)

·           2/12 – 14/12 thi các môn Thể dục – Mỹ thuật – Âm nhạc – Tin học – Dinh dưỡng K8 theo TKB bộ môn.

·          Nội dung ôn thi :

o     Đối với các bộ môn thi theo đề chung của PGD nội dung ôn thi từ tuần 1àtuần 16. theo PPCT.

o     Đối với các môn thi theo đề của trường : nội dung ôn thi theo tiến độ chương trình giảng dạy.

 

2/12

Hai

3/12

Ba

4/12

 Tư

5/12

Năm

6/12

Sáu

7/12

Bảy

K 10,11,12

Học bình thường từ 2/12 – 7/12

K 9

Các lớp 9A học bình thường từ  2/12 – 7/12

Song ngữ thi tập trung buổi sáng Nghỉ học chính khóa sáng, chiều.

Song ngữ thi tập trung 

buổi sáng

K 6,7,8

Các lớp 6A, 7A, 8A học bình thường từ 2/12 – 7/12

6P,7P,8 P

Chiều học bình thường

 

 

 

9/12

Hai

10/12

Ba

11/12

12/12

Năm

13/12

Sáu

14/12

Bảy

K 10,11,12

Công nghệ

( tiết 1)

Học

Học

Học

Địa

( Tiết 5)

Học

Học

Học

GDCD (T3)

Sử ( T4)

K 9

Công nghệ

( tiết 1)

Học

Học

Học

Sinh 9

( Tiết 5)

Học

Học

Học

GDCD (T3) Sử  (T4)

K 6,7,8

Học

Công nghệ

( tiết 5)

Học

Học

Sinh 8

Địa 6,7

( Tiết 5)

Học

Học

Học

GDCD (T3) Sử  6,7,8(T4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/12

Hai

17/12

Ba

18/12

19/12

Năm

20/12

Sáu

21/12

Bảy

 

 

K12

Nghỉ

Ngữ văn 120

Vật lý  60

Nghỉ

Anh văn 60 Hóa học 60

Nghỉ

Toán 120

Sinh học 60

 

 

K 10,11

Nghỉ

Ngữ văn 90

Vật lý   45

Nghỉ

Anh văn 60 Hóa học  45

Nghỉ

Toán 90

Sinh học 45

 

 

K 8,9

Văn 90

Địa  45

Nghỉ

Hóa học 45

Anh văn 60

Nghỉ

Toán 90

Vật lý  45

Nghỉ

 

 

K 6,7

Văn  90

Vật lý 45

Nghỉ

Anh văn 60

Sinh 45

Nghỉ

Toán  90

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/12

Hai

24/12

Ba

25/12

26/12

Năm

27/12

Sáu

28/12

Bảy

 

 

K10,11,12

Nghỉ

Nghỉ

Học

Học

Học

Học

 

 

K 6,7,8,9

Nghỉ

Nghỉ

Học

Học

Học

Học

 

                     
 

·      Học sinh có mặt buổi sáng lúc 6g55 ; buổi chiều có mặt lúc 12g55.

Lưu ý : từ ngày 16/12 – 20/12/2013 khối 8 thi tập trung vào buổi sáng.

·      Từ 2/12 đến 14/12 GVBM coi thi nếu giờ thi trùng với tiết dạy của lớp phụ trách.

·      Ngày 14/12 GVCN coi thi.

·      Ngày 6_7/12/2013  khối song ngữ thi tập trung theo đề của SGD . GV song ngữ coi thi theo phân  công.

·      Từ ngày 16/12 đến 21/12 giáo viên coi thi theo phân công.

·      Thi veùt töø  27 vaø 28/12/2013

·      Từ 16/12/2013 đến 28/12/2013 . Các  tiết học trái buổi nghỉ.                      

·      Từ 30/12/2013 bắt đầu chương trình học kỳ II

                                                                                                            Ngày  26 tháng 11 năm 2013

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG