WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> ĐỀ THI CÁC LOẠI >> Chi tiết

LỊCH THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE - VÒNG 2 - 27/10/2013

Ngày đăng: 12/28/2016 9:33:06 AM

PHÂN CHIA CA THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE - VÒNG 2 - 27/10/2013

                 

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

SỐ BÁO DANH

TÊN TRƯỜNG

KHU VỰC

PHÒNG THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

1

Tran Gia Ky

07-Jan-99

15152

Sai Gon-Q.05

Quận 05

Phong 24

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

2

Mai Quynh Nhu

08-Sep-99

15198

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 24

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

3

Nguyen Bao Tran

15-Mar-00

15260

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 24

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

4

Le Nguyen Phuong Anh

05-May-00

15088

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 24

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

5

Luu Kiet Nha

10-Jun-01

15188

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 24

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

6

Tran Hoang Bao Ngan

15-Sep-99

15181

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 24

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

7

Vo Nguyen Anh Vinh

29-Nov-01

15274

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 24

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

8

Bui Le Ngoc Thao

08-Jan-99

15238

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

9

Dinh Ngoc Thanh Huong

29-May-99

15126

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

10

Ho Ngoc Chau

11-Dec-00

15097

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

11

Hoang Tran Duc Huy

14-Jan-01

15129

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

12

Khau Hoang Duy

05-Jan-00

15107

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

13

Le Hoang Mai Anh

12-Jun-01

15082

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

14

Le Thi Hoang Kim

10-Dec-00

15150

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

15

Mai Le Thanh Vy

04-Jan-00

15279

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

16

Ngo Nguyen Tuan Kiet

23-Oct-99

15148

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

17

Nguyen H Phuong Anh

15-May-99

15090

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

18

Nguyen Huu Minh

11-Jun-00

15172

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

19

Nguyen Phuong Quynh

02-Aug-99

15223

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

20

Nhan Phuc Khanh

06-Mar-02

15138

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

21

Pham Huy Thach

17-Aug-00

15229

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

22

Pham Nguyen Trong Tin

27-Mar-00

15256

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

23

Quach Anh Thu

13-May-02

15245

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

24

Than Ngoc Thien An

22-Dec-01

15076

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

25

Trinh Anh Thy

29-Jun-00

15251

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

26

Vo Nguyen Chuong

25-Sep-01

15100

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

27

Vu Huu Bao Anh

05-Jun-01

15085

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

28

Bui Dang Khoa

19-Jul-01

15141

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

29

Bui Ng Minh Thu

02-Jun-02

15246

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

30

Bui Thi Minh Van

23-Jan-01

15273

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

31

Ho Huu Hoang

01-Jan-02

15122

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

32

Mai Trong Nhan

25-Jul-02

15189

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 25

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

33

Nguyen Cao Phuong Tram

02-Sep-02

15257

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

34

Nguyen Huu Dan Thanh

10-Apr-02

15230

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

35

Nguyen Phuc Thanh

18-Sep-01

15233

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

36

Pham Huynh Khanh Duy

22-Nov-01

15106

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

37

Vu Xuan An

15-Nov-01

15072

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

38

Bui Tien Anh

10-May-01

15081

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

39

Do Thien Phuc

07-Jan-01

15204

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

40

Duong Thi Quynh Anh

20-Jan-99

15089

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

41

Hong Minh Phu

27-Mar-01

15202

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

42

Huynh Cong Tien

23-Jun-00

15253

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

43

Huynh Le Quy Khoa

06-Feb-00

15143

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

44

Nguyen Le Hoang Anh

24-Feb-01

15083

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

45

Nguyen Le Thanh Vy

01-Jul-01

15278

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

46

Pham Nhat My

03-Jan-02

15173

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

47

Phan Vo Thien Tan

22-Feb-00

15228

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

48

Van Ngoc My

13-Sep-02

15175

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

49

Dinh Ngoc Vinh Giang

20-Jul-02

15108

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

50

Le Thanh Diem Quynh

21-Mar-01

15221

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

51

Nguyen Doan Minh Anh

25-Aug-01

15078

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

52

Pham Quynh Anh

04-Aug-01

15084

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

53

Tran Tuyet Hue

25-Apr-99

15124

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

54

Nguyen Hoang Bao Khang

16-Jul-02

15132

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

55

Nguyen Xuan Thanh

08-Mar-02

15232

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

56

Tran Huynh Minh Minh

12-Mar-02

15167

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

57

Tran Ngoc Hien Long

08-Sep-01

15160

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 26

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

58

Le Phong Huy

22-Jul-02

15128

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 27

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

59

Phan Huynh Phuong

20-Nov-02

15209

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 27

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

60

Tran Huynh  Minh Khanh

11-May-00

15135

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 27

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

61

Tran Khai Minh

21-Oct-00

15171

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 27

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

62

Nguyen Hoang Long

11-Dec-00

15161

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 27

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

63

Nguyen Truong Son

19-May-01

15226

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 27

CA CHIỀU: 14:00PM

TRƯỜNG MARIE CURIE
153 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

64

Le Hoang Dang Khoa

04-Jun-02

15140

Sai Gon-Q.05

Quan 05

Phong 43

CA CHIỀU: 13:00PM

TRƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ
Số 2, Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4