WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> CÔNG VĂN ĐẾN >> Chi tiết

Tập huấn tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học, kĩ thuật.

Ngày đăng: 12/28/2016 9:48:09 AM

LỊCH LÀM VIỆC

Tập huấn tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học, kĩ thuật.

(Kèm theo Công văn số 1105/SGDĐT-GDTrH, ngày  29  tháng 9 năm 2015

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh)

 

Lưu ý: Học viên có mặt lúc 13h30 ngày 09/10/2015 tại trường THPT Yên Phong số 1.

 

TT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1. 

Sáng 09/10/2015

Hướng dẫn nội dung các bài học qua mạng (học viên ở tại đơn vị)

Học viên và B/c viên

2. 

Chiều 09/10/2015

Hội nghị tập trung tại THPT Yên Phong số 1 từ 13h30

Báo cáo viên báo cáo trực tiếp

3. 

Sáng 10/10/2015

Các nhóm thảo luận tại đơn vị

Học viên và B/c viên

4. 

Chiều 10/10/2015

Nộp báo cáo qua mạng

Học viên nộp; B/c viên kiểm soát

 

ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU

Tập huấn tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học, kĩ thuật.

(Kèm theo Công văn số  1105 /SGDĐT-GDTrH, ngày  29  tháng 9 năm 2015

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh)

 

TT

Trường

Số lượng (quyển)

Giá tiền/ quyển

Thành tiền

 

 

 

47.500 đ/ quyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(các đơn vị đăng ký tài liệu với đ/c Luân trước 16h00, ngày 02/10/2015)