WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> TIN VĂN BẢN

DIỄN VĂN TỌA ĐÀM CHÀO MỪNG NÀG NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
BÀI THƠ TĂNG THẦY NHÂN NGÀY CHIA TAY CHUYỂN TRƯỜNG

BÀI THƠ TĂNG THẦY NHÂN NGÀY CHIA TAY CHUYỂN TRƯỜNG

Ngày 12/28/2016 10:37:38 AM

NHÂN NGÀY CHIA TAY THẦY HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN CÔNG KHAI CHUYỂN CÔNG TÁC VỀ QUÊ HƯƠNG DIỄN THÁP CÔNG TÁC, THẦY ĐĂNG THANH HƯNG...

Xem chi tiết
V/V TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH

V/V TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH

Ngày 11/22/2016 3:18:24 PM

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH

Xem chi tiết
Nghị quyết Hội nghị TƯ lần thứ 8 (Khóa XI) về đổi mới GD-ĐT

Nghị quyết Hội nghị TƯ lần thứ 8 (Khóa XI) về đổi mới GD-ĐT

Ngày 11/22/2016 3:01:29 PM

Nghị quyết Hội nghị TƯ lần thứ 8 (Khóa XI) về đổi mới GD-ĐT

Xem chi tiết