WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> TIN VĂN BẢN >> Chi tiết

V/V TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH

Ngày đăng: 11/22/2016 3:18:24 PM

Số CV: 2107/SGDĐT- CTHSSV&CNTT Ngày ban hành: 21/11/2016
Trích yếu: V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt