WELCOME TO THPT BINH GIANG
VIDEO - CLIP

Lễ kỷ niệm 50 năm

...

Ngày hội Gia đình Khóa 92-95 THPT Bình Giang

...

20 Năm Hội Đồng Môn 1978 - THPT KẺ SẶT 2016

THỐNG KÊ TRUY CÂP


Trang chủ >> Tin tức >> CÔNG VĂN ĐI >> Chi tiết

V/V THỰC HIỆN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP, ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

Ngày đăng: 11/22/2016 10:58:56 AM

Số CV: 2111/SGDĐT- GDTrH Ngày ban hành: 22/11/2016
Trích yếu: V/v thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông Người ký: Phó Giám đốc: Lương Văn Việt